Логотип Erosi

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА


Шановні викладачі та студенти!
Запрошуємо Вас на навчання в європейській мовній школі «EMPIRE» у період з 28.05.2018 р. по 05.06.2018 р.

Участь в наукових виданнях

Члени громадської організації “Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та сходознавства” беруть участь у вітчизняних та міжнародних виданнях в якості членів редакційних колегій і наукових рад журналів та збірників наукових праць, експертів у наукових розробках, рецензентів навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, монографій тощо.

Збірник Глобальне управління: теорія та практика

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальне управління: теорія та практика”

Збірник наукових праць у альманасі Global world

Науковий альманах “Global world”

ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА науковий журнал

“Глобальне управління та економіка” науковий журнал

Збірник наукових праць Інституту глобальних стратегій управління Національного університету “Острозька академія”

Збірник наукових праць Інституту глобальних стратегій управління Національного університету “Острозька академія”

Collection of scientifi c papers, London: IASHE.

INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION: CHALLENGES OF OUR TIME (collection of scientific papers)

“Іnnovations in science and education: challenges of our time” (collection of scientific papers)

HUMAN RIGHTS: THEORY AND PRACTICE collection of scientific papers

“HUMAN RIGHTS: THEORY AND PRACTICE collection of scientific papers”

сертифікат

Hamilton, Ontario, Canada

Колективна монографія

“ASSOCIATION AGREEMENT: FROM PARTNERSHIP TO COOPERATION collective monograph”

Навчально-наукова серія: Публічне управління та адміністрування» (НДІ публічного адміністрування та менеджменту Чернігівського національного технологічного університету

Публічне управління та адміністрування: словник-довідник

Словник-довідник. Руденко О.М., Шершньова О.В., Бакуменко В.Д., Філіпова Н.В., Ткаленко Н.В. “Публічне управління та адміністрування : словник-довідник”

Історія та теорія місцевого самоврядування

Навчальний посібник. Руденко О.М., Козюра І.В., Ткаленко Н.В., Маргасова В.Г. “Історія та теорія місцевого самоврядування”

Навчальний посібник Руденко О.М., Штурхецький С.В., Шершньова О.В., Філіпова Н.В. “HR-менеджмент”

Навчальний посібник. Руденко О.М., Штурхецький С.В., Шершньова О.В., Філіпова Н.В. “HR-менеджмент”

Місцеве самоврядування: словник-довідник

Навчальний посібник. Руденко О.М. , Козюра І.В. , Ткаленко Н.В. , Іваницька О.М. , Червякова О.В., Шевченко А.Є. “Місцеве самоврядування: словник-довідник”