Логотип Erosi

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА


Шановні викладачі та студенти!
Запрошуємо Вас на навчання в європейській мовній школі «EMPIRE» у період з 28.05.2018 р. по 05.06.2018 р.

Erosi - “eurasian research and oriental studies institute”

Витяг зі Статуту

Керівництво

Членство в організації

Членами Інституту можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які визнають цей Статут, завдання та напрями діяльності Інституту та активно сприяють виконанню завдань Інституту.

Прийняття особи членом Інституту здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до Правління Інституту, шляхом винесення рішення Правлінням Інституту. Правління Інституту приймає рішення про прийняття особи в члени Інституту та вносить відповідний запис у Реєстр членів Інституту не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

ЗАЯВУ до прийняття у члени Громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА” скачайте, заповніть та надішліть на електронну адресу info@erosi.org Скачати