Логотип Erosi

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА


Шановні викладачі та студенти!
Запрошуємо Вас на навчання в європейській мовній школі «EMPIRE» у період з 28.05.2018 р. по 05.06.2018 р.

Erosi - “eurasian research and oriental studies institute”

 

Класичний приватний університет, Запорізька міська рада та Запорізька обласна державна адміністрація запросили викладачів вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів та студентів до участі у Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів», яка відбулася у м. Запоріжжя 23–24 грудня 2016 р.

Класичний приватний університет

За результатами конференції всі учасники отримали збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

Інформаційний лист

23-24 грудня 2016 року.


 

15 грудня 2016 р. у м. Одеса відбулася п'ята щорічна науково-практична конференції "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ глобалізаційних процесів",

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Конференція підготовлена Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спільно з Представництвом МЗС України в Одесі.

Основними напрямами роботи конференції є:

  1. Особливості реалізації національних інтересів України в умовах формування багатополярного світу.
  2. Економічні перетворення в контексті євроінтеграційних процесів: теорія та практика.
  3. Соціокультурний чинник в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України.
  4. Європейська інтеграція України крізь призму регіонального виміру міжнародного співробітництва.
  5. Європеїзація державної служби в Україні: проблеми та перспективи.

Інформаційний лист

15 грудня 2016 року.


 

29 листопада 2016 р. у ХарРІ НАДУ при Президентові України відбувся V науково-освітнії Форум професійних експертів з питань публічного управління та адміністрування “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: від науки до освіти і практики” приурочений Дню науки «Державне управління»

 ХарРІ НАДУ при Президентові України

Форум організовано Асоціацією докторів наук з державного управління, Харківським регіональним інститутом Національної академії державного управління при Президентові України, Харківським університетським консорціумом за сприяння Харківської обласної ради, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради.

Метою Форуму є консолідувати науково-освітній і наявний фаховий потенціал ТОП-менеджерів публічної сфери навколо ідеї формування системи безперервної, практико-орієнтованої професійної підготовки нової генерації управлінських кадрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

На Форумі обговорени питання проблем розвитку наукової галузі «Державне управління», становлення та розвитку освітньої галузі «Публічне управління та адміністрування», взаємодії науки, освіти і практики публічного управління та адміністрування в Україні. Також на Форумі бул презентован науково-освітній пілотний проект «Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – СЛУЖИТИ УКРАЇНІ»

Інформаційний лист

29 листопада 2016 року.


 

18 листопада 2016 р. відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”.

Класичний приватний університет

Інститут управління Класичного приватного університету запросив до участі докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, слухачів магістратури, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції.

Інформаційний лист

18 листопада 2016 року.


 

17-18 листопада 2016 року у Вищій школі менеджменту в Варшаві відбулася Міжнародна міждисциплінарна наукова конференция “Социальні патології серед молоді в Європі” (ЕС-SPAY 2016). Захід був організований партнерами Всеукраїнського інституту євразійських досліджень та сходознавства – кафедрою психології Вищої школи менеджменту в Варшаві та Високої школи охорони здоров’я і соціальної праці Святої Альжбети в Братиславі.

Програма конференції

17 листопада 2016 року.


 

10-11 листопада 2016 року в Міхайловце (Словаччина) відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція “KOMUNITNÁ STAROSTLIVOSŤ V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH”.

Михайлівці (Словаччина)

Основна мета конференції - обмін новими знаннями у визначеній галузі та представлення результатів досліджень в суміжних галузях. Базові доповіді презентовані за такими темами: 1. Суспільна робота як метод соціальної роботи. 2. Сучасні тенденції роботи в команді. 3. Робота з людьми похилого віку. 4. Роль сестер милосердя в роботі з людьми похилого віку. 5. Духовність як важливий елемент роботи в команді

Інформаційний лист

10-11 листопада 2016 року.


 

Киев ул. потье 20

В НАДУ при Президентові України 3–4 листопада 2016 року відбулася щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект».

Захід був організований Національним агентством України з питань державної служби, Національною академія державного управління при Президентові України та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу спільно з Одеською міською радою у рамках Робочої групи (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство».

У заході взяли участь провідні вітчизняні науковці, фахівці-практики в галузі публічного управління та адміністрування.

За результатами роботи конференції було видано збірник матеріалів та прийняті рекомендації органам державної влади, науковим установам і навчальним закладам України.

Інформаційний лист

3–4 листопада 2016 року.


 

28–29 жовтня 2016 р. у м. Сладковічево (Словаччина) відбулася науково-практична конференція “Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти”

Університет Данубіус

Захід був організований факультетом державної політики та державного управління університета Данубіус, м. Сладковічево (Словацька Республіка)

Інформаційний лист

28-29 жовтня 2016 року.


 

22-23 жовтня 2016 року у Вищій школі менеджменту в Варшаві відбулося святкове відкриття XXII навчального року

Детальнише

Запрошення

23 жовтня 2016 року.


 

У серпні 2016 р. відбувся круглий стіл “Європейський досвід публічної служби”

Під час круглого столу відбулася публічна доповідь асоційованого професора Батумського державного університету імені Шота Руставелі Бадрі Гечбаія на тему “Innovative economy formation in terms of Evropean integration in Georgia (problems, challenges, perspectives)”.

В процесі дискусії були визначені напрями міжгалузевих зв'язків на основі спільних навчальних програм між провідними вищими навчальними закладами України і Грузії, зокрема за напрямами “публічне урядування” та “бізнес урядування”. Також було окреслено тематику науково-дослідної роботи у сфері публічної служби.

серпень 2016 року.


 

24-25 вересня 2016 р. у Ліптовському Яні (Словаччина) відбулася конференція “Нові підходи в галузі управління і лідерства”

Інформаційний лист

24-25 вересня 2016 року.


 

22-23 вересня 2016 року в місті Одеса відбулися VIII щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Актуальні питання впровадження нового законодавства про державну службу»

VIII Рішельєвські академічні читання

Метою заходу було обговорення актуальних питань реформування державного управління та державної служби на основі європейських принципів державного управління

Захід був організований Національним агентством України з питань державної служби, Національною академія державного управління при Президентові України та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу спільно з Одеською міською радою у рамках Робочої групи (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Відбулися VIII Рішельєвські академічні читання

22-23 вересня 2016 року.


 

12-17 вересня 2016 року у Болгарії відбулся I Міжнародний науково-практичний форум “Інновації в науці: виклики сучасності” (12-17 вересня 2016 р., Болгарія – Україна).

Мета форума: активізація співпраці між науковою спільнотою країн-партнерів, вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів

Інформаційний лист

12-17 вересня 2016 року.


 

У липні 2016 р. в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнським інститутом євразійських досліджень та сходознавства та вищими навчальним закладами Грузії відбулися підписання партнерських договорів.

Партнерські договори були підписані з метою створення необхідних умов для сприяння: визнанню українських освітніх кваліфікацій на міжнародному рівні; розвитку можливостей додаткової європейської атестації якості знань вітчизняних вчених і фахівців; підвищенню рівня освітньої та професійної кваліфікації вітчизняних фахівців у рамках міжнародних програм додаткової освіти; забезпеченню міжнародної академічної та професійної мобільності студентів, вчених і фахівців; інтеграції українського освітнього середовища в загальноєвропейську освітню систему; підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних навчальних закладів на міжнародному ринку освіти між Всеукраїнським інститутом євразійських досліджень та сходознавства, Міжнародною академією наук і вищої освіти (МАНВО; Лондон, Великобританія) та вищими навчальними закладами Грузії – Сухумським державним університетом (Тбілісі, Грузія), Навчально-науковим університетом навігації (Батумі, Грузія) та Національним інститутом економічних досліджень (Батумі, Грузія).

Липень 2016 року.


 

Институт экономики имени Паата Гугушвили Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили 1-2 июля 2016 года в Тбилиси (Грузия) проводит международную научно-практическую конференцию, посвященную дню основания Института «Инновационная экономика и проблемы ее формирования в посткоммунистических странах»

фото института

Тематика конференции. Доклады могут быть посвящены проблемам как инновационной экономики вообще, так и ее формирования в посткоммунистических странах. В частности, внимание может быть заострено на таких вопросах как: существующая ситуация в национальной экономике; сущность и значение инновационной экономики; информационные и телекоммуникационные технологии; сетевая экономика; высокие технологии; инновационные системы; уровень развития инновационной экономики в пост-коммунистических странах согласно отраслям и подотраслям; факторы, воздействующие на формирование инновационной экономики; опыт формирования и функционирования инновационной экономики в разных странах мира; уровень развития сферы науки и образования; институциональная инфраструктура инноваций; система мониторинга и оценки инновационных процессов; экономические инструменты функционирования инновационной системы; совершенствование технологий, институций, человеческого капитала, форм организации производства; система обслуживания научных исследований, передачи результатов исследования в производство (бизнес-инкубаторы, технопарки, центры консультации и передачи технологий и др.); механизмы, способствующие диффузии технологий; малые инновационные предприятия; инновационная политика, механизм государственного регулирования инноваций; региональная инновационная деятельность; система грантов; связь между наукой, бизнесом и государством; государственные заказы на научные исследования; инновации, опирающиеся на собственные исследования и др.

Секции конференции: Экономическая теория, инновационная экономика. Международные экономические отношения, глобализация. Макроэкономика. Микроэкономика. Секторная и региональная экономика. Бизнес администрирование. Финансы и Банковское дело. Экономика села. Природопользование и охрана окружающей среды. Национальные экономики. Социальные и демографические проблемы.

Інформаційний лист

1-2 липня 2016 року.


 

26-28 травня 2016 року у м. Києві відбулася міжнародна науково-практичніа конференціїя “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ”, яка присвячена 40 – річчю заснування Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та 30-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС.

Основною метою конференції є обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи у галузі безпеки та цивільного захисту, що дозволить зміцнити імідж наукового потенціалу України, налагодити дієве науково-технічне співробітництво з цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури.

Тематичні напрями роботи Конференції: Теоретичні основи моделювання ризиків. Методи моделювання техногенних і екологічних ризиків для об'єктів критичної інфраструктури. Технічні питання реалізації процедур оцінки і управління пожежними ризиками. Інформаційні, телекомунікаційні та моніторингові технології в задачах управління безпекою. Пожежна безпека. Кібернетична безпека. Актуальні питання кризового менеджменту. Інноваційні підходи до вирішення проблем міжнародної та національної безпеки. Актуальні питання загальної та спеціальної освіти з цивільного захисту та кризового менеджменту. Методи прогнозування та оцінки військових загроз та їх протидії. Моделі підготовки населення в умовах загрози надзвичайних ситуацій. Дистанційне зондування землі для попередження, моніторингу та ліквідації надзвичайних ситуацій.

26-28 травня 2016 року.


 

Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach", która odbędzie się 28 maja 2016 r

logotip WSM

Serdecznie zapraszamy psychologów, pedagogów, filozofów, teologów, językoznawców i inne osoby zainteresowane tematyką. W czasie globalnej burzy medialnej, chaosu informacyjnego i kryzysu dotychczasowych modeli cywilizacyjnych społeczeostwo potrzebuje szczególnego wsparcia od psychologów, pedagogów, lingwistów, filozofów czy teologów. Wraz z kolejnymi falami emigracyjnymi wielu z nas zadaje sobie pytania o sens zastanych praw i granic nie tylko terytorialnych, ale i tych istniejących w nas samych. Obserwujemy także narastające niepokoje społeczne, prowadzące do podziałów, a w konsekwencji także wykluczeo poszczególnych jednostek i całych grup. Nauki humanistyczne i społeczne jako jedyne mają narzędzia, aby postrzegad człowieka holistycznie. Takie jest też założenie naszej konferencji. Pragniemy, aby za pomocą naukowej analizy obrazów i słów przedstawili Paostwo wartości, idee i emocje, które poruszają współczesnym nam światem.

На конференції з вітальною промовою виступила Ольга Руденко, член наукової ради Конференції

28 травня 2016 року.


 

12 - 16 квітня 2016 р. відбулася друга міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС. сучасні технології, економіка та право» (Словаччина-Польща). Основним організатором заходу виступив Чернігівський національний технологічний університет

Метою конференції було узагальнення напрацювань фахівців із актуальних питань та аспектів співпраці між Україною та Європейським Союзом у галузях сучасної інженерії, підтримки сталого розвитку, інновацій в освіті та соціальній роботі в аспекті психології, філософії, соціології, а також теорії та практики юридичної науки, міждисциплінарних підходів та сучасних поглядів щодо перспектив в економіці, управлінні, суспільному розвитку та охороні навколишнього середовища.

Збірник матеріалів 1
Збірник матеріалів 2
Інформаційний лист

23 квітня 2016 року.


 

Представники Інституту та партнерських організацій взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні”, яку проводила Кафедра державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Херсонський національний технічний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Чернігівський національний технологічний університет.

Конференція відбувалася в рамках 10-го Всеукраїнського фестивалю науки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Метою конференції було узагальнення напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань здійснення публічного управління та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення.

У конференції взяли участь 15 докторів наук, 14 кандидатів наук, 10 працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, 13 аспірантів та здобувачів, 52 магістранти та студент. Тези надійшли із 10 міст України (Дніпропетровська, Кривого Рогу,Києва, Львова, Маріуполя, Одеси, Сум, Харкова, Херсона, Чернігова).

За результатами конференції видано збірник матеріалів:
Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 20 квітня 2016 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 186 с.

Інформаційний лист

20 квітня 2016 року.


 

15 квітня 2016 року у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку публічного управління в Україні”

У науковому зібранні взяли участь науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти Національної академії, Дніпропетровського, Одеського, Харківського регіональних інститутів, державні службовці та посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники Інституту державного управління, поліції та права Землі Мекленбург – Передня Померанія (Німеччина), Гданського університету (Польща), Університету Марії Кюрі-Склодовської, Центру Східної Європи, м. Люблін (Польща).

Увага науковців та практиків, запрошених до участі у заході, була зосереджена на таких питаннях:

Під час конференції відбувся круглий стіл на тему: «Розвиток інноваційної політики та клієнтоорієнтованості органів публічної влади: HR-менеджмент та лідерство».

Збірник матеріалів

15 квітня 2016 року.


 

27 січня 2016 року відбулася міжнародна науково-практична конференція “Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти”, яка проходила на базі Навчально-наукового інституту права Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь).

Організатори: державна фіскальна служба України, національний університет державної податкової служби України, навчально-науковий інститут права спільно з партнерськими організаціями зі Словаччини

Конференція була присвячена комплексному аналізу проблем і здобутків у галузі охорони навколишнього середовища, природокористування, а також реформуванню правового забезпечення екологічної безпеки в умовах євроінтеграції, розгляду актуальних аспектів національного екологічного законодавства.

З вітальним словом на конференції виступила Ольга Руденко, доктор наук з державного управління, доцент

27 січня 2016 року.


 

3 січня 2016 року відбулася міжнародна наукова конференція “Humens Rights” по правам Человека, яка проходила у м. Хургада (Егіпет)

Обговорювалися проблеми регулювання правових відносин міжнародних організацій серед учасників.

З вітальним словом на конференції виступила Червякова Ольга Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент

Мова конференції: англійська, арабська.

3 січня 2016 року.


 

У листопаді 2015 року було опубліковано перший номер збірника наукових праць ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією

Киев ул. потье 20

Публічне урядування : збірник. — No 1 (1) — листопад 2015. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. — 210 с.ISSN 2414-0562

До наукової редакційної колегії збірника увійшли провідні фахівці з України, Польщі, Болгарії, Грузії.

Завантажити збірник

листопад 2015 року.


 

Листопад 2015 рок – оприлюднено видання за результатами наукової конференції у Польщі.

Киев ул. потье 20

Edukacja i ekonomia : Wiedza-Edukacja-Rozwój / Redakcja naukowa Prof. Dr hab. Vaino Rajangu Dr Tadeusz Trocikowski. – Włocławek-Kaniewo : Wydawnictwo “Krukowiak”, 2015. – 489 p.ISBN: 978-83-64217-54-8

У заході брали участь представники Інституту та партнерських організацій.

Завантажити збірник

листопад 2015 року.


 

25 листопада 2015 р. на кафедрі державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава) відбулася ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція “ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ”

Співорганізаторами конференції виступили Національне агентство України з питань державної служби, Чернігівський національний технологічний університет, Новий болгарський університет (Болгарія, м. Софія), Сухумський державний університет (Грузія, м. Тбілісі), Центрально-Європейський університет (Словацька Республіка, м. Скаліца), Українсько-Польський інститут управління Вищої Школи менеджменту (Польща, м. Варшава), Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державний підприємств, установ та організацій.

На конференцію були запрошені викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, студенти, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, а також фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

Конференція працювала за напрямами: теоретичні та правові аспекти модернізації публічної адміністрації, децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування, кадрова політика держави у сфері публічного управління, навчання та підвищення кваліфікації кадрів в умовах євроінтеграції, соціально-економічні проблеми управління розвитком регіонів та держави.

В конференції взяли участь 118 учасників, серед яких вчені з Польщі, Болгарії, Грузії, Білорусі, Китаю та 12 ВНЗ України, зокрема 26 – докторів наук, 30 – кандидатів наук, 21 - працівник органів державної влади та місцевого самоврядування, аспіранти та студенти.

За результатами конференції видано збірник матеріалів:
Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2015 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 220 с.ISBN 978-966-616-143-0

25 листопада 2015 року.


 

12 вересня 2015 року відбувся “Перший Всеукраїнський з’їзд докторів і кандидатів наук з держаного управління, магістрів державного управління, фахівців державної служби та місцевого самоврядування“ за участю “Всеукраїнського інституту євразійських досліджень та сходознавства”

За результатами обговорення проблем суспільного розвитку, була прийнята резолюція переходу до нової моделі управління суспільними процесами на принципах демократизму, контролю громадськості та ін…

Також учасники З’їзду сформували рекомендації щодо умов успішної реалізації суспільних реформ и запропонували сформувати Науково-експертну раду для розробки актуальних проблем місцевого самоврядування.

Видео

12 вересня 2015 року.


 

Планується проведення спільних дії з реалізації заходів для підтримки європейських цінностей у суспільстві та розбудови міжнародної діяльності громадською організацією «ЧЕРНІГІВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» та громадською організацією «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА»

Рукостискання

Керуючись прагненням до зміцнення співпраці між громадською організацією «Чернігів Європейський» та громадською організацією «Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та сходознавства» в інтересах взаємокорисного співробітництва, а також визнаючи, що взаємне партнерство є важливими в забезпеченні розвитку освітньо-наукового, соціально-культурного, суспільного та особистісного потенціалу для розбудови міжнародної діяльності. Планується проведення спільних дії з реалізації заходів для підтримки європейських цінностей у суспільстві, принципів сталого розвитку, розбудови діяльності в інтересах суспільства, розвитку громадянського суспільства та розбудови міжнародної діяльності України.

15 липня 2015 року.


 

1st International scientific-practical conference. 24-25 June 2015. Batumi. Navigation Teaching University

24-25 червня 2015 року.


 

В інтересах взаємовигідного співробітництва в галузі вищої освіти і науки громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА» і громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» домовилися про спільну працю.

Рукостискання

З метою задоволення та реалізації навчально-наукових та інтелектуальних, соціально-економічних та суспільно-політичних інтересів наукової та викладацької спільноти, активної молоді та громадськості, а також визнаючи, що безпосередні контакти між ученими, аспірантами і студентами є важливими в забезпеченні розвитку наукових досліджень та використанні їх результатів для задоволення потреб суспільства громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА» і громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» домовилися про спільну працю.

11 червня 2015 року.


 

5 июня 2015 г. в Сухумском Государственном Университете (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) состоялась студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики и бизнеса» («სტუდენტთა სამეცნიერო ფორუმი: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური საკითხები»).

Сухумський державний університет

Конференция работала по направлениям: экономика, менеджмент, маркетинг, финансы, бухгалтерский учет. В работе конференции приняли участие студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Все участники конференции получили сертификаты, а лучшие работы были напечатаны в реферированном и рецензированном международном научно-практическом журнале „гадасахадеби - налоги“

5 червня 2015 року.


 

Міжнародна громадська організація  «Українсько-Замбійський культурний центр» і ГО «Всеукраїнський Інститут євразійських досліджень та сходознавства» домовилися про укріплення міжнародних зв’язків.

Рукостискання

Під час зустрічі організації об’єднали спільні інтереси в напрямку наукового, культурного, освітнього та інших видів співробітництва між сторонами, а також укріплення міжнародних зв’язків.

30 травня 2015 року.


 

Інститут "Глобальних стратегій управління" Національного університету «Острозька академія» спільно з громадською організацією «Всеукраїнський Інститут євразійських досліджень та сходознавства» провів засідання спільноти молодих науковців «Молодь визначає майбутнє України»

Кращі доробки молодих науковців будуть надруковані у збірнику наукових праць Інституту "Глобальних стратегій управління", а також включені до програми конференції «Перспективи розширення Європейського Союзу: теорія і практика» (жовтень 2015 р.)

27 травня 2015 року.


 

Громадська організація «Всеукраїнський Інститут євразійських досліджень та сходознавства» провів круглий стіл «Україна – ЄС: пріоритети співробітництва на сучасному етапі»

В рамках круглого столу «Україна – ЄС: пріоритети співробітництва на сучасному етапі»  із запрошенням Громадської організації «Рівненський медіа-клуб», Рівненська обласна організація Всеукраїнської професійної спілки «незалежна медіа-профспілка України», інституту «Глобальних стратегій управління» та інших учасників, науковці, експерти, фахівці та студенти обговорювали питання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про імплементацію європейських цінностей в розвиток громадянського суспільства в Україні. За результатами роботи круглого столу учасники домовилися про співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності задля сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також укріплення міжнародного іміджу України.

Відбулася презентація альманаху «Global world».

21 травня 2015 року.


 

14 – 15 травня 2015 року на кафедры менджменту Полтавського університету економіки і торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція “МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ”.

Мета конференції – розробка теоретичних і прикладних основ із менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки. Під час роботи Конференції працювали секції - Менеджмент розвитку соціально-економічних систем; Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки; Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та менеджмент освіта; Інформаційно-комунікаційне забезпечення та інформаційні технології в менеджменті; Теорія та методологія

15 травня 2015 року.