Логотип Erosi

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА


Шановні викладачі та студенти!
Запрошуємо Вас на навчання в європейській мовній школі «EMPIRE» у період з 28.05.2018 р. по 05.06.2018 р.

Erosi - “eurasian research and oriental studies institute”

 

У листопаді 2015 року було опубліковано перший номер збірника наукових праць ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією

Киев ул. потье 20

Публічне урядування : збірник. — No 1 (1) — листопад 2015. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. — 210 с.ISSN 2414-0562

До наукової редакційної колегії збірника увійшли провідні фахівці з України, Польщі, Болгарії, Грузії.

Завантажити збірник

листопад 2015 року.


 

Листопад 2015 рок – оприлюднено видання за результатами наукової конференції у Польщі.

Киев ул. потье 20

Edukacja i ekonomia : Wiedza-Edukacja-Rozwój / Redakcja naukowa Prof. Dr hab. Vaino Rajangu Dr Tadeusz Trocikowski. – Włocławek-Kaniewo : Wydawnictwo “Krukowiak”, 2015. – 489 p.ISBN: 978-83-64217-54-8

У заході брали участь представники Інституту та партнерських організацій.

Завантажити збірник

листопад 2015 року.


 

25 листопада 2015 р. на кафедрі державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава) відбулася ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція “ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ”

Співорганізаторами конференції виступили Національне агентство України з питань державної служби, Чернігівський національний технологічний університет, Новий болгарський університет (Болгарія, м. Софія), Сухумський державний університет (Грузія, м. Тбілісі), Центрально-Європейський університет (Словацька Республіка, м. Скаліца), Українсько-Польський інститут управління Вищої Школи менеджменту (Польща, м. Варшава), Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державний підприємств, установ та організацій.

На конференцію були запрошені викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, студенти, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, а також фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

Конференція працювала за напрямами: теоретичні та правові аспекти модернізації публічної адміністрації, децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування, кадрова політика держави у сфері публічного управління, навчання та підвищення кваліфікації кадрів в умовах євроінтеграції, соціально-економічні проблеми управління розвитком регіонів та держави.

В конференції взяли участь 118 учасників, серед яких вчені з Польщі, Болгарії, Грузії, Білорусі, Китаю та 12 ВНЗ України, зокрема 26 – докторів наук, 30 – кандидатів наук, 21 - працівник органів державної влади та місцевого самоврядування, аспіранти та студенти.

За результатами конференції видано збірник матеріалів:
Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2015 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 220 с.ISBN 978-966-616-143-0

25 листопада 2015 року.


 

12 вересня 2015 року відбувся “Перший Всеукраїнський з’їзд докторів і кандидатів наук з держаного управління, магістрів державного управління, фахівців державної служби та місцевого самоврядування“ за участю “Всеукраїнського інституту євразійських досліджень та сходознавства”

За результатами обговорення проблем суспільного розвитку, була прийнята резолюція переходу до нової моделі управління суспільними процесами на принципах демократизму, контролю громадськості та ін…

Також учасники З’їзду сформували рекомендації щодо умов успішної реалізації суспільних реформ и запропонували сформувати Науково-експертну раду для розробки актуальних проблем місцевого самоврядування.

Видео

12 вересня 2015 року.


 

Планується проведення спільних дії з реалізації заходів для підтримки європейських цінностей у суспільстві та розбудови міжнародної діяльності громадською організацією «ЧЕРНІГІВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» та громадською організацією «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА»

Рукостискання

Керуючись прагненням до зміцнення співпраці між громадською організацією «Чернігів Європейський» та громадською організацією «Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та сходознавства» в інтересах взаємокорисного співробітництва, а також визнаючи, що взаємне партнерство є важливими в забезпеченні розвитку освітньо-наукового, соціально-культурного, суспільного та особистісного потенціалу для розбудови міжнародної діяльності. Планується проведення спільних дії з реалізації заходів для підтримки європейських цінностей у суспільстві, принципів сталого розвитку, розбудови діяльності в інтересах суспільства, розвитку громадянського суспільства та розбудови міжнародної діяльності України.

15 липня 2015 року.


 

1st International scientific-practical conference. 24-25 June 2015. Batumi. Navigation Teaching University

24-25 червня 2015 року.


 

В інтересах взаємовигідного співробітництва в галузі вищої освіти і науки громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА» і громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» домовилися про спільну працю.

Рукостискання

З метою задоволення та реалізації навчально-наукових та інтелектуальних, соціально-економічних та суспільно-політичних інтересів наукової та викладацької спільноти, активної молоді та громадськості, а також визнаючи, що безпосередні контакти між ученими, аспірантами і студентами є важливими в забезпеченні розвитку наукових досліджень та використанні їх результатів для задоволення потреб суспільства громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА» і громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» домовилися про спільну працю.

11 червня 2015 року.


 

5 июня 2015 г. в Сухумском Государственном Университете (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) состоялась студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики и бизнеса» («სტუდენტთა სამეცნიერო ფორუმი: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური საკითხები»).

Сухумський державний університет

Конференция работала по направлениям: экономика, менеджмент, маркетинг, финансы, бухгалтерский учет. В работе конференции приняли участие студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Все участники конференции получили сертификаты, а лучшие работы были напечатаны в реферированном и рецензированном международном научно-практическом журнале „гадасахадеби - налоги“

5 червня 2015 року.


 

Міжнародна громадська організація  «Українсько-Замбійський культурний центр» і ГО «Всеукраїнський Інститут євразійських досліджень та сходознавства» домовилися про укріплення міжнародних зв’язків.

Рукостискання

Під час зустрічі організації об’єднали спільні інтереси в напрямку наукового, культурного, освітнього та інших видів співробітництва між сторонами, а також укріплення міжнародних зв’язків.

30 травня 2015 року.


 

Інститут "Глобальних стратегій управління" Національного університету «Острозька академія» спільно з громадською організацією «Всеукраїнський Інститут євразійських досліджень та сходознавства» провів засідання спільноти молодих науковців «Молодь визначає майбутнє України»

Кращі доробки молодих науковців будуть надруковані у збірнику наукових праць Інституту "Глобальних стратегій управління", а також включені до програми конференції «Перспективи розширення Європейського Союзу: теорія і практика» (жовтень 2015 р.)

27 травня 2015 року.


 

Громадська організація «Всеукраїнський Інститут євразійських досліджень та сходознавства» провів круглий стіл «Україна – ЄС: пріоритети співробітництва на сучасному етапі»

В рамках круглого столу «Україна – ЄС: пріоритети співробітництва на сучасному етапі»  із запрошенням Громадської організації «Рівненський медіа-клуб», Рівненська обласна організація Всеукраїнської професійної спілки «незалежна медіа-профспілка України», інституту «Глобальних стратегій управління» та інших учасників, науковці, експерти, фахівці та студенти обговорювали питання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про імплементацію європейських цінностей в розвиток громадянського суспільства в Україні. За результатами роботи круглого столу учасники домовилися про співробітництво, спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності задля сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також укріплення міжнародного іміджу України.

Відбулася презентація альманаху «Global world».

21 травня 2015 року.


 

14 – 15 травня 2015 року на кафедры менджменту Полтавського університету економіки і торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція “МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ”.

Мета конференції – розробка теоретичних і прикладних основ із менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки. Під час роботи Конференції працювали секції - Менеджмент розвитку соціально-економічних систем; Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки; Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та менеджмент освіта; Інформаційно-комунікаційне забезпечення та інформаційні технології в менеджменті; Теорія та методологія

15 травня 2015 року.